€ 140,-Per jaar (excl. licentiekosten)
Lidmaatschap met licentie bij de Bissinghcrossers
 • De contributie, licenties en vrijwilligers bijdrage wordt per kalender jaar in twee delen geïnd via automatische incasso
 • Het lidmaatschap loopt per kalender jaar
 • Het lidmaatschap wordt tot wederopzegging aangegaan
 • Voor elk extra gezinslid uit hetzelfde gezin krijg je € 5,- korting
 • Iedere rijder moet naast het lidmaatschap aangesloten worden bij de bond NFF en KNWU. De kosten voor de licentie van de NFF zijn € 10,- en KNWU € 14,- extra. Deze bedragen draagt de vereniging af aan de NFF en KNWU.
 • Inschrijfformulier 
  Naast inschrijfformulier ook onderstaande AVG formulier invullen en opsturen!
  AVG-formulier
 • Formulieren graag printen, invullen, ondertekenen en opsturen naar:
  Annet Jaspers, 
  Fuut 27, 
  7731LM Ommen
  of
  per mail naar ledenadministratie@debissinghcrossers.nl
€ 140,- Per jaar
Lidmaatschap met licentie bij een andere club
 • De contributie en vrijwilligers bijdrage wordt per kalender jaar in twee delen geïnd via automatische incasso
 • Het lidmaatschap loopt per kalender jaar.
 • Het lidmaatschap wordt tot wederopzegging aangegaan.
 • Voor elk extra gezinslid uit hetzelfde gezin krijg je € 5,- korting
 • Inschrijfformulier 
  Naast inschrijfformulier ook onderstaande AVG formulier invullen en opsturen!
  AVG-formulier
 • Formulieren graag printen, invullen, ondertekenen en opsturen naar:
  Annet Jaspers,
  Fuut 27,
  7731LM Ommen
  of
  per mail naar ledenadministratie@debissinghcrossers.nl
€ 40,- Per jaar
Vrijwilligersbijdrage
 • Vrijwilligersbijdrage geldt voor alle leden per gezin per jaar.
 • De vrijwilligers bijdrage kan men zelf terug verdienen door:
 • 2 keer per jaar deel te nemen aan een dagdeel onderhoud +/- 4 uur.
 • 1 keer per jaar deel te nemen aan een dag onderhoud en min 1 keer te assisteren als vrijwilliger op een wedstrijddag.
 • Vrijwilligers (bv. Bestuur en trainers) welke gedurende het gehele jaar verplichtingen aan gaan met de vereniging zullen vrijgesteld worden van vrijwilligersbijdrage.
 • Alle hulp is welkom , ook tijdens de training en buiten de bovenstaande punten. Het bestuur kan i.o.m betreffende ouder/rijder afwijkende afspraken maken.
 • Opzegging kan alleen schriftelijk en voor 4 weken voor het einde van het kalander jaar bij de ledenadministratie@debissinghcrossers.nl. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap, blijft de contributie voor het hele kalender jaar verschuldigd.
 • Alle wijzigingen die van belang zijn voor het lidmaatschap bv adres, rekeningnummer e.d moeten worden doorgegeven aan de ledenadministratie@debissinghcrossers.nl.